Análisis de datos y diseño de experimentos con R

Speaker/s:

Ferran Reverter i Francesc Carmona

Date:
03/07/2019 16:00 - 10/07/2019 20:00
Institution:
Universitat de Barcelona
Venue:
Facultat de Biologia
Type of Event:
Course
Language:
Spanish
Website:
Análisis de datos y diseño de experimentos con R
Poster:
Download Poster

Summary

Es tracta d'un curs intensiu que recull les principals tècniques de tractament de dades experimentals i la seva anàlisi estadística.
L'avantatge és la utilització del llenguatge R.

 

Abstract

Amb aquest curs millora la capacitat d'utilització de les tècniques estadístiques en tots els àmbits de les ciències.
Actualment R és el software estadístic més demanat en les empresses de l'àmbit de les ciències experimentals, especialment
biològiques i mèdiques.

 

Description / Information

0. Introducció al disseny d' experiments


1. Dades i bases de dades

1.1 Dades experimentals i la seva manipulació
1.2 Bases de dades: SQL, acces, fulles de càlcul, Oracle, dades remotes
1.3 Estructura de les dades
1.4 Fitxers grans de dades

2. Disseny d'un factor

2.2. Descomposició de la variabilitat
2.3. Estimació de paràmetres
2.4. Taula ANOVA
2.5. Comparacions múltiples
2.6. Test de Kruskal-Wallis
2.7. Robustesa del disseny
2.8. Disseny d'un factor a efectes aleatoris

3. Disseny de dos factors creuats

3.1. Factors a afectes fixos, aleatoris i mixtos
3.2. Estimació de paràmetres
3.3. Taula ANOVA
3.4. Comparacions múltiples
3.5. Generalització a k factors creuats
3.6. Dissenys 2k

4. Dissenys amb factors jerarquitzats

4.1. Dissenys amb factors jerarquitzats i creuats

5. Regressió múltiple

5.1. Estimació de paràmetres
5.2. Coeficients de correlació

6. Anàlisi multivariant de dades

6.1. Anàlisi de components principals
6.2. Anàlisi discriminant
6.3. MDS
6.4. Anàlisi de conglomerats (clústers) o de classificació


7. Anàlisi de supervivencia

 

 

 

 

 

Objectives

Utilització de fonts d'informació de diferents origens.
Manipulació de dades.
Regressió i ANOVA.
Algunes tècniques multivariants.
Anàlisi de supervivència.
Utilització de R.

 

Target group

Graduats, llicenciats o professionals que vulguin analitzar dades i triar el disseny experimental més apropiat.

 

Faculty

Ferran Reverter y Francesc Carmona

Fees

Precio del curso: 125€ (más tasas)

Requirements

Coneixements d'Estadística inferencial i d'utilització bàsica del llenguatge R.

Contact

Secretaría de la sección de Estadística
Tel. 934021560, e-mail eballester@ub.edu