Gestión de datos, programación y gráficos con R

Speaker/s:

Esteban Vegas i Antonio Miñarro

Date:
25/06/2019 16:00 - 02/07/2019 20:00
Institution:
Universitat de Barcelona
Venue:
Facultat de Biologia
Type of Event:
Course
Language:
Spanish
Website:
Gestión de datos, programación y gráficos con R
Poster:
Download Poster

Summary

Donar les eines bàsiques del llenguatge de programació R d'aplicació a l'Estadística de forma que l'alumnat pugui continuar el seu
aprenentatge de forma autodidacta.

 

Abstract

Amb aquest curs millora la capacitat d'utilització de les tècniques de gestió de dades, programació i gràfics i de les tècniques
estadístiques en tots els àmbits de les ciències experimentals.
Actualment R és el software estadístic més demandat en les empresses de l'àmbit de les ciències experimentals, especialment
biològiques i mèdiques.

 

 

Description / Information

Sessió 1   

Introducció a R
Gràfics
Entorn de R
Introducció de dades
Vectors: dades elementals
Data.frames, matrius i llistes
Importació i exportació de dades
Instal·lació de paquets

Sessió 2

Gràfics amb R
Dispositius
Paràmetres gràfics
Instruccions gràfiques
Gràfics múltiples

Sessió 3

Us de R en Estadística bàsica
Funcions de R i programació
Estadística descriptiva
Test t de Student
Prova khi quadrada
Rectes de regressió
Generació de dades aleatòries

Sessió 4

Definició de funcions
Creació de scripts
Estructures de control
Depuració

Sessió 5

Elements avançats
Generació d'informes dinàmics
Gestió de bases de dades
Introducció als paquets gràfics

 

 

Objectives

Gestió de bases de dades amb R.
Gràfics amb R
Estadística aplicada amb R

Target group

Graduats o llicenciats, o persones que vulguin iniciar-se en l'aplicació del llenguatge de programació R en estadística.
 

 

Faculty

Esteban Vegas i Antonio Miñarro

Fees

Precio para el curso: 125€ (más tasas)

Requirements

Requisits d'accés: nivell bàsic d'estadística.

Contact

Secretaría de la sección de Estadística
Tel. 934021560, e-mail eballester@ub.edu