Update Directiu: "Medicina personalitzada: realitat i reptes"

Date:
28/11/2018 09:00 - 28/06/2018 15:00
Institution:
Unió Consorci Formació (UCF) en col·laboració amb BIB
Venue:
Unió Consorci Formació: Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.

Description / Information

Seminari "Medicina personalitzada: realitat i reptes"

La medicina personalitzada reconeix que cada pacient és únic: utilitza informació dels gens, proteïnes i ambient d'una persona. Mitjançant l'ús de proves diagnòstiques amb biomarcadors, per a algunes malalties els metges poden determinar la millor dosi i la durada justa d'un tractament, així com predir-ne la resposta i realitzar pronòstics individuals.

Aquest seminari es realitza en el marc de la 7a edició de l'Update Directiu de l'entorn sanitari, sociosanitari i social. L'Update Directiu ofereix diferents propostes formatives per tal d'adaptar-se, d'una manera àmplia i rigorosa, a les necessitats específiques i canviants dels comandaments i directius del sector i sobretot amb l'objectiu de facilitar i promoure l'aplicació dels aprenentatges en la quotidianitat professional.

Objectives

Objectius
- Conèixer els progressos que s'estan fent en el terreny de la medicina individualitzada, així com els reptes i l'evolució previsible al nostre entorn a mig termini.
- Clarificar els conceptes bàsics que s'amaguen darrere aquest camp de treball en les àrees de la biologia, la informàtica i l'ètica.
- Conèixer les principals eines bioinformàtiques que serveixen per a l'anàlisi i la interpretació de dades d'alt rendiment en l'àmbit clínic.

Continguts
- Lideratge en recerca bioinformàtica orientació al pacient: Casos i exemples actuals en oncologia i en altres patologies.
- Seqüències i estructures genètiques i proteiques: possibilitats i reptes dels mètodes computacionals predictius.
- Debat moderat sobre el cost/benefici de la gestió de la diversitat, i sobre el marc ètic d'aquestes pràctiques.

Target group

Directius d'organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials.

Faculty

  • Jordi Surrallés

Catedràtic de Genètica de la UAB i Director del Servei de Genètica de l'Hospital de Sant Pau. Investiga malalties genètiques rares de predisposició al càncer on ha descobert nous gens i aproximacions terapèutiques. És autor de més de 100 publicacions, inventor de 3 patents, investigador principal en 33 projectes i director de 16 tesis doctorals.

 

  • Cedric Notredame

Investigador principal sènior del Centre de Regulació Genòmica (CRG), la seva principal àrea de recerca és el desenvolupament d'algorismes per a la comparació múltiple de seqüències i estructures moleculars. També té un gran interès en el desenvolupament de nous mètodes per al processament de dades de seqüenciació a gran escala. Autor d'unes 100 publicacions en revistes revisades per parells que han atret més de 22.000 cites.

Fees

Inscripció individual al seminari: 135€

Paquets d'inscripcions, consultar a mnadal(ELIMINAR)@ucf.cat

Requirements

L'idioma del seminari serà català / castellà.

L'horari de realització de cada seminari de es 9:00 a 15:00 hores incorporant dinar-col·loqui per afavorir el networking entre els participants.

Els participants dels seminaris rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà la seva participació en la formació.

Contact

Persona de contacte: Ricard Llort rllort(ELIMINAR)@ucf.cat 932 594 386

Consulta el programa complet, la fitxa específica d'aquest seminari es troba a la pàgina 35.