Curs d'Estadística Avançada per a la Investigació Biomèdica

Date:
06/11/2017 11:37 - 15/11/2017 11:37
Institution:
Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Venue:
Aula d'Informàtica del Mòdul Sud de la Facultat de Medicina (Pavelló Docent) de Vall d'Hebrón
Type of Event:
Course
Language:
Catalan
Registration website:
Inscripcions clicant en aquest enllaç
Website:
Web curs Estadística Avançada per a la Investigació Biomèdica
Document:
Download

Summary

La recerca biomèdica té una component quantitativa important i els investigadors necessiten sovint poder processar i analitzar les dades que recullen o generen en els seus estudis. Si bé algunes d'aquestes anàlisis poden ser complexes i requerir de personal especialitzat, n'hi ha d'altres que, amb els coneixements i els recursos adequats, són relativament senzilles de dur a terme .

L'objectiu principal d'aquests curs és proporcionar, a aquelles persones que tenen una certa base en estadística aplicada, una formació complementària que els permeti abordar tasques més complexes com el disseny d'experiments o la modelització estadística. Tot i aquesta voluntat d'ampliar coneixements bàsics l'enfoc del curs és aplicat i el que es persegueix és oferir una perspectiva global que permeti saber quan i com cal aplicar cada tècnica.

L'aplicació dels conceptes i tècniques presentats al llarg del curs es durà a terme fent servir el programari estadístic lliure R (https://r-project.org) i la interfície gràfica d'usuari "R commander" que permet el seu ús mitjançant un sistema de finestres i menús. Convé assenyalar però que no es tracta d'un curs d'R sinó d'un curs d'estadística, amb R-commander.

Description / Information

Els continguts del curs d'Estadística Avançada són els següents:

 • Introducció a R i R-commander
 • Regressió lineal simple i múltiple
 • Models de regressió logística i regressió de Poisson
 • Anàlisi de la supervivència
 • Models de disseny experimental. Anàlisi de la variància d'un i dos factors
 • Altres dissenys d'interès en biomedicina (mesures repetides)
 • Introducció a l'anàlisi multivariant

 

Lloc, Dates i Horaris

El curs es farà a l'Aula d'Informàtica del Mòdul Sud de la Facultat de Medicina (Pavelló Docent) de Vall d'Hebrón.

Té una durada de 20 hores, repartides en 4 sessions de 5 hores.

Les sessions es faran el dies 6, 8, 13 i 15 de Novembre de 2017, de 9 a 14h.

Target group

Els curs s'adreça a investigadors -pre o post docs- i professionals de la biomedicina que ja tenen uns coneixements bàsics d'estadística aplicada i desitgen reforçar els conceptes i adquirir noves capacitats centrades especialment en el disseny i anàlisi d'experiments i en la modelització estadística.

Faculty

El curs serà impartit pel cap de la UEB, el Dr. Álex Sánchez, professor titular del departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona, i per membres de la UEB i la UAT: el Dr. Ricardo Gonzalo, Dr. en Bioquímica i PG en Bioestadística; el Dr. Santi Pérez-Hoyos, llicenciat en Matemàtiques, Esp. Estadística i Dr. en Salut Comunitària; i la Sra. Miriam Mota, Estadística.

El curs està organitzat per la Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB, https://ueb.vhir.org) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Fees

L'import del curs varia segons l'afiliació i el moment del pagament. Els preus són els següents:

Pagament abans de l'1 de Novembre

 • Membres del Campus Vall Hebron (VHIR/VHIO/HUVH) 170€
 • Membres d'Esfera UAB, OPIS o entitats de l'Associació BIB 300€
 • Altres 550€

Pagament després de l'1 de Novembre

 • Membres del Campus Vall Hebron (VHIR/VHIO/HUVH) 200€
 • Membres d'Esfera UAB, OPIS o entitats de l'Associació BIB 350€
 • Altres 600€

Hi ha 30 places, que s'adjudicaran per estricte ordre d'inscripció.

Requirements

El curs es farà en una aula amb ordinadors amb connexió a Internet, no caldrà doncs que cap alumne porti el seu ordinador portàtil (tot i que es pot fer si es desitja). El programari necessari serà facilitat durant el curs, i es podrà executar des dels ordinadors de l'aula.

La metodologia serà de caire teòrico-pràctic. Cada sessió es dividirà en una part d'exposició seguida d'una part pràctica on els alumnes treballaran en grups d'1-2 amb l'ordinador. Es potenciarà el treball amb dades reals i la discussió d'alguns casos presentats pels alumnes del curs.

En principi l'idioma del curs serà el català, però tal com ha succeït en anteriors edicions, si hi ha qualsevol inconvenient en la seva comprensió no hi haurà cap problema en canviar d'idioma.

Contact

Per qualsevol dubte podeu contactar per mail amb Santi Pérez-Hoyos (santi.perezhoyos(ELIMINAR)@vhir.org) o per telèfon al 934894007.