Curs de Bionformàtica per a la Recerca Biomèdica

Speaker/s:

El curs està organitzat per la Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (UEB) del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). El curs serà impartit pel cap de la UEB, el Dr. Álex Sánchez, doctor en Estadística, màster en Bioinformàtica i professor titular del departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona, i per membres de la UEB, el Dr. Ricardo Gonzalo, doctor en Biologia molecular i Màster en Bioinformàtica i Bioestadística, la Dra. Mireia Ferrer, doctora en Biomedicina i Màster en Bioestadística i Bioinformàtica, la Dra. Berta Miró, doctora en Biologia i Màster en Bioestadística i Bioinformàtica i Àngel Blanco, llicenciat en Biologia.

Date:
16/11/2020 09:00 - 16/12/2020 11:00
Institution:
Unitat d'Estadística i Bioinformàtica (Vall d'Hebron Institut de Recerca)
Venue:
On line

Summary

La recerca biomèdica moderna necessita sovint fer servir informació de diverses menes; per exemple sobre estructures, seqüències, anotacions o funcions de diferents tipus d'entitats i components biològics. Molta d'aquesta informació es troba disponible en bases de dades públiques i el domini de les eines per accedir-hi i recuperar-ne la informació necessària és una habilitat cada cop més imprescindible entre els investigadors en biomedicina. 

Abstract

Less tècniques de biologia molecular moderna permeten generar, en poc temps i amb poc cost, grans quantitats de dades relacionades amb les anomenades ciències "òmiques" que els investigadors necessiten poder manegar i analitzar. Si bé algunes d'aquestes anàlisis poden ser complexes i requerir de personal especialitzat (https://ueb.vhir.org ) n'hi ha d'altres que, amb els coneixements i els recursos adequats, són relativament senzilles de dur a terme.

L'aplicació dels conceptes i tècniques presentats al llarg de l curs es durà a terme consultant bases de dades i navegadors genòmics online, però també emprant eines específiques, com Galaxy o R i Rstudio.

Description / Information

Continguts del curs
 • Introducció a la Bioinformàtica i a les bases de dades en biologia molecular
 • Introducció a les tecnologies de 'next generation sequencing'. Treballant amb dades de NGS. Primeres passes
 • Anàlisis de dades en Bioinformàtica
 • Cas pràctic I: Anàlisi de variants amb Galaxy
 • Cas pràctic II: Anàlisis de dades de RNAseq amb R i Bioconductor
 • Després de la selecció de gens: Anàlisis de significació biològica

Objectives

L'objectiu principal d'aquest curs és proporcionar una perspectiva general dels principals recursos bioinformàtics que poden resultar d'utilitat en el dia a dia de la recerca biomèdica o la pràctica clínica. El seu enfoc és aplicat i el que es persegueix és dotar als investigadors i professionals de la biomedicina de conceptes i eines per saber quan -i com- cal fer servir cadascun d'aquests recursos, o quan és millor buscar suport més especialitzat.

Target group

Els curs s'adreça a investigadors -pre o post docs- i professionals de la biomedicina que desitgin aplicar la bioinformàtica en els seus estudis o que, simplement, vulguin entendre millor els estudis realitzats pels bioinformàtics que els donen suport.

Fees

L'import del curs varia segons la afiliació i el moment del pagament. Els preus són els següents:

Pagament abans del 4 de novembre

 • Membres del Campus Vall Hebron (VHIR/VHIO/HUVH): 150€
 • Membres d'Esfera UAB, OPIS i Associació BIB: 280€
 • Altres: 530€

Pagament a partirdel 4 de novembre

 • Membres del Campus Vall Hebron (VHIR/VHIO/HUVH): 180€
 • Membres d'Esfera UAB, OPIS i Associació BIB: 330€
 • Altres: 580€

Requirements

Degut a l
estat actual de pandèmia aquesta edició de l curs es realitzar à en format "on li ne" de manera
que per un major aprofitament de les classes, caldrà que els alumnes disposin d'ordinadors on puguin
instal·lar el software que s'indicarà més endavant.

Contact

ueb@vhir.org

ricardo.gonzalo@vhir.org