The Graduate Diploma in Big Data Processing for Life Sciences opens its Enrolment - Obertes les inscripcions al Postgrau sobre Big Data per a Ciències de la Vida

| Published by UAB

The Graduate Diploma in Big Data Processing for Life Sciences opens its Enrolment - Obertes les inscripcions al Postgrau sobre Big Data per a Ciències de la Vida

The Graduate Diploma in Big Data Processing for Life Sciences, which will begin this year's edition on 20 October at the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), has opened its enrolment process.

Launched by Bioinformatics Barcelona and coordinated by Ana Ripoll and Dolores Rexachs, professors of the Department of Computer Architecture and Operating Systems, the programme aims to train specialists in the strategies, methodologies, and processing and analysis tools which are being used in the Big Data field for Life Sciences.

Lectures are classroom-based and are divided into five theoretical and practical modules and a final comprehensive project codirected between professors of the informatics engineering and life sciences fields. The subjects offered are Data Acquisition, Screening and Security, Data Base Integration, Distributed Computation for Big Data and Machine Data Learning: Automatically Learning to Data Analysis.

Several institutions collaborate in the Graduate Diploma: Fundació i2cat, Hospital Sant Joan de Déu, IDIAP Jordi Gol, Consorci Hospitalari Parc Taulí, Hospital Universitari de Bellvitge and Centre de Regulació Genòmica (CRG). Other BIB Barcelona partner companies and technological enterprises such as IBM and Microsoft will also make contributions.

Students from BIB partner institutions will have a special discount on their enrolment fee.

 

----------------------------------------------

El Postgrau en "Processament Big Data per a Ciències de la Vida", que començarà el proper 20 d'octubre a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha obert ja el termini d'inscripció.

Impulsat per Bioinformatics Barcelona i coordinat per les professores del Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius de la UAB Ana Ripoll i Dolores Rexachs, el Postgrau pretén formar especialistes que coneguin les noves estratègies, metodologies, eines de processament i anàlisi que s'estan utilitzant en l'àmbit del Big Data en les Ciències de la Vida.

El curs s'imparteix en modalitat presencial distribuït en cinc mòduls teòrico-pràctics i un projecte final integrador codirigit entre docents de l'àmbit de l'enginyeria informàtica i les ciències de la vida. Les temàtiques que s'hi aborden són Adquisició, filtratge i seguretat de les dades; Integració de bases de dades; Computació distribuïda per a Big Data i Machine data learning: aprenentatge automàtic per a l'anàlisi de dades.

En el Postgrau col·laboren la Fundació i2cat, l'Hospital Sant Joan de Déu, l'IDIAP Jordi Gol, el Consorci Hospitalari Parc Taulí, l'Hospital Universitari de Bellvitge i el Centre de Regulació Genòmica (CRG). També és compta amb la col·laboració d'empreses del BIB i companyies tecnològiques com IBM i Microsoft.

Les persones provinents d'institucions sòcies del BIB que s'hi inscriguin tindran d'un preu especial.

Postgrado en Procesamiento Big Data para Ciencias de la Vida